Tenaga Pengajar STMIK Muhammadiyah Banten

.:: # Nama Lengkap ::.

 1. Dr. H. Asnawi Syarbini, M.Pa.
 2. Agus Nizar Vidiansyah, Dr. Ir. M.Kom
 3. Al Bahra, S.Kom, M.Kom
 4. Suyatmo, M.Kom
 5. Subandi Wahyudi, S.Si, M.Kom
 6. CR. Nurdin, S.Kom, M.Kom
 7. Panji Surya, S.Kom
 8. Firdaus, S.Ag, S.Pd, M.Si
 9. Ihda Thifia Bayiza, S.Kom, ST, MT
 10. Wahyu Fajar nugraha, S.Hi, MA
 11. Tatang Yogaswara, SE., M.Kom
 12. Dedi Setiadi, S.Kom, M.Kom
 13. Eddy Mistam, Drs., MM
 14. Langgeng Listioko, S.Kom
 15. Muhtar, S.Kom, M.Kom
 16. Sunny Samsuni, SH, S.Kom, M.Kom
 17. Drs. Dadang Burhanudin
 18. Drs. Muksin, M.Pd.I
 19. Drs. H. Ara Juhara, M.Pd.I
 20. Sutarya, S.Kom
 21. Ela Widasari, SE., MM
 22. Ridha Endarani, S.Pd
 23. Fuad Lutfi, ST., M.Si, MT.
 24. Drs. Encep Haerudin, S.Pd
 25. Dudi Wahyudi, S.Pd
 26. Asep Saepudin, S.Pd, S.Kom
 27. Dentik Karyaningsih, S.Kom
 28. Sugeng Rianto, M.Pd
 29. Mugi Praseptiawan, M.Kom
 30. Muh. Nurhidayat M